Cookies: Op verschillende plaatsen van onze website gebruiken wij cookies.

Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde 'session' cookies. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur tot ze worden verwijderd, uiterlijk echter 60 dagen.

De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features. Zo kan bv. de bestelprocedure van onze website uitsluitend met behulp van cookies mogelijk worden gemaakt, bovendien worden cookies onder andere ook gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

Onze website maakt daartoe ook gebruik van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.

Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf. Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.


Voor een gebruiksvriendelijke vormgeving en ter optimalisering van deze website, worden middels oplossingen en technologiën van econda GmbH (http://www.econda.com) geanonymiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en door het aanwenden van pseudonymen uit deze gegevens gebruikersgegevens samengesteld. Voor dit doel kunnen Cookies worden gebruikt, die een internetbrowser kunnen herkennen. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens via de houder van het pseudoniem in contact gebracht. Zo worden IP adressen direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor toewijzing van gebruikersprofielen tot IP adressen onmogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen de gegevensregistratie door econda weerspreken. Bij het gebruik van Google Analytics wordt uw IP-adres vóór de overdracht naar de VS, binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, ingekort. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen, door de browser add-on onder de volgende linkhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

IJssalon Dolomiti | info@ijssalondolomiti.nl